Pro Clima luchtdichting

Pro clima

Intelligente luchtdichtingsbanen voor binnen en buiten, lijmen, kleefbanden en speciale toebehoren zorgen voor betrouwbare systeemoplossingen voor het afdichten van de gebouwschil.

Warmteisolatie helpt energie te besparen, voorkomt bouwschade en zorgt voor een gezond woonklimaat. Om dat duurzaam en efficiënt te laten functioneren, is een constructietechnisch aspect op het gebied van de bouwfysica van doorslaggevende betekenis: Het warmteisolatiemateriaal moet aan beide zijden worden beschermd. Deze opbouw zorgt ervoor dat weersinvloeden, condenswater, schimmel en doorstroming van lucht de werking van het bouwelement niet negatief kunnen beïnvloeden of zelfs schade kunnen veroorzaken.

De warmte-isolatie scheidt het binnenklimaat van het buitenklimaat. Het temperatuurverschil tussen beide klimaatzones probeert via luchtstroming een evenwicht te bereiken. Daarbij stroomt 's winters de warme lucht via de isolatieconstructie uit het gebouw naar buiten. Het luchtdichtingsvlak verhindert deze stroming, de zogeheten convectie, en aldus verlies van warme lucht naar buiten. Daarbij wordt de binnenruimte niet hermetisch, zoals bij een plastic zak, van de buitenlucht afgesloten. De uitwisseling van lucht van binnen naar buiten blijft plaatsvinden via diffusie. Indien binnenlucht ongeremd door de warmteisolatie zou stromen, zou deze bij het steeds verder naar buiten stromen steeds meer afgekoeld worden en tenslotte condens worden. Condenswater kan aan de constructie aanmerkelijke bouwschade toebrengen. Statische bouwelementen kunnen verrotten en hun draagvermogen verliezen. Bovendien bevordert vochtigheid het ontstaan van gezondheidsbedreigende schimmels. Een damprem en luchtdichtingsvlak aan de binnenzijde van de warmteisolatie helpen dergelijke bouwschade te voorkomen.

Het winddichtingsvlak beschermt de isolatie tegen regen, sneeuw en wind aan de buitenzijde. Het zorgt er tevens voor dat de isolatie niet met koude lucht wordt doorstroomd en daardoor optimaal kan werken. De winddichting is doorslaggevend voor de optimale werking van de warmte-isolatie. Deze wordt aan de buitenzijde van de isolatie ingebouwd en verhindert doorstroming van koude lucht door de buitenste isolatielagen en ventilatie van de isolatie aan de achterzijde met koude buitenlucht. Voorwaarde voor de isolerende werking van cellulose, houtvezel, wol, minerale vezels etc. is dat de aanwezige luchtinsluitingen in het materiaal zich niet verplaatsen. De winddichting waarborgt zo de effectiviteit van de isolatie en verhindert plaatselijke afkoeling van de naar de binnenruimte toegekeerde oppervlakken. Bij geventileerde constructies met een aan de onderzijde geventileerde dakafdichting biedt het winddichtingsvlak extra bescherming tegen evt. afdruipend secundair condenswater, regen en sneeuw. Een zorgvuldig uitgevoerd winddichtingsvlak verhoogt de bescherming tegen het optreden van convectiestromen.

Klik hier voor meer info over Pro Clima